Dometic HB 2500 Heat Pump User Manual


 
1 Allmän information
1.1 Avsikten med handboken ................................. 4
1.2 Identifi ering av tillverkaren och maskinen ......... 4
1.3 Beskrivning av maskinen .................................. 4
1.4 Råd om användning av maskinen ................... 6
1.5 Beskrivning av reglagen ................................... 6
1.6 Installation och byte av batterier ..................... 11
1.7 Beskrivning av mottagaren ............................ 11
1.8 Tekniska data .................................................. 12
1.9 Rutinunderhåll ................................................13
2 Anvisningar om installationen
2.1 Emballage, uppackning och fl yttning ............. 14
2.2 Val av installationsplats .................................15
2.3 Iordningställande av öppning och infästning . 16
2.3.1 Fixeringssystem ............................................. 17
2.4 Montering av IR-mottagaren .......................... 19
2.5 Öppning i maskinens installationsutrymme och
elektrisk anslutning ....................................... 20
2.6 Kanalisering av luften .................................... 21
3 Felsökning, underhåll, återvinning
3.1 Fel, orsaker, åtgärder .....................................22
3.2 Extra underhåll ...............................................22
3.3 Urdrifttagande och återvinning ...................... 22
Elschema HB2500 ......................................... 23
Plansch i reservdelskatalog HB2500 ............. 24
Innehållsförteckning
Instructions handbook for operation, maintenance and
installation
Heat pump
GB
I
D
F
Handleiding voor bediening,
onderhoud en installatie
NL
Manual de instrucciones para el uso, la manutención
y la instalación
E
Livrete de instruções para uso, manutenção
e instalação
P
Handbok för drift, underhåll och
installation
Värmepump
S
Käyttö-, huolto- ja
asennusohje
FIN
Brukerveiledning og manual
til vedlikehold og installasjon
N
DK
Bedienungs- und
Wartungsanleitung
Mise en route, entretien et
installation
Brugervejledning og manual
til vedligeholdelse og installation
Libretto istruzioni per l’uso, la manutenzione e
l’installazione
Pompa di calore