Dometic HB 2500 Heat Pump User Manual


 
HB2500
25
Antal BESKRIVNING
1 UNDERREDE
2 EFFEKTMODUL
3 TRANSFORMATOR
4 SKRUV
5 ELEKTRISK KABEL
6 KABELHÅLLARE
7REM
8REM
9 TERMOSÄKRING
10 KONDENSOR
11 MOTOR
12 ISOLERING
13 FLÄKT
14 FLÄKT
15 ISOLERING
16 KOMPRESSORHÅLLARE
17 KOMPRESSOR
18 90° KRÖK
19 LUFTNINGSRÖR
20 FÖRÅNGARELEMENT
21 MOTSTÅND
22 RÖR
23 KOMPRESSORRÖR
24 TERMOSTAT
25 AAA BATTERIER
26 KABLAR
27 KONDENSBEHÅLLARE
28 KONDENSERINGSELEMENT
29 4 VÄGARS VENTIL
30 RÖR
31 KAPILLÄRRÖR
32 FÄSTKONSOL FÖR MOTOR
33 RÖR
34 FILTER (STANDARD)
35 KOLFILTER (TILLVAL)
36 KONDENSTÖMNINGSRÖR
37 VIBRATIONSDÄMPARE
38 BULT
39 FJÄRRKONTROLL
40 IR MOTTAGARE
41 HÅLLARE TILL IR MOTTAGARE
42 LOCK TILL IR MOTTAGARE
43 GLAS TILL IR MOTTAGARE
44 TILLBEHÖRSLUCKA
45 DEFLEKTOR
46 ETIKETT
47 MASKINENS MÄRKSKYLT
48 FÖRLÄNGNINGSKABEL TILL
FJÄRRSTYRNINGSPANEL
49 KABEL TILL
FJÄRRSTYRNINGSPANEL
50 LOCK
51 HÅLLARE TILL GIVARE
52 ALLMÄNT KABLAGE
53 HÅLLARE TILL SPRIDARGALLER
54 LÅSRING
55 GIVARKABEL
56 HÅLLARE TILL MOTSTÅND
57 SPRIDARGALLER
58 FÄSTREMMAR
59 FÄSTKONSOL
60 HÅLLARE TILL FJÄRRKONTROLL
Antal BESKRIVNING Antal BESKRIVNING
S
Plansch i reservdelskatalog HB 2500