Dometic HB 2500 Heat Pump User Manual


 
HB2500
14
Anvisningar till användaren
S
2 Anvisningar om installationen
Installationen ska utföras av tekniskt kunniga fackmän med korrekt teknisk kompetens. Dessutom måste de som sköter installationen se till att
arbetsvillkoren är lämpliga så att säkerheten för dem själva och andra människor tryggas.
2.1. Emballage, uppackning och hantering
Följ anvisningarna som fi nns på emballaget.
Lyft maskinen och kontrollera att den är i gott skick.
Gör lyftet med hjälp av handtagen på underredet eller remmarna.
Flytta maskinen till installationsplatsen på säkert sätt.