Panasonic CZ-RE2C2 Garage Door Opener User Manual


 
UK-2
2. Елементи управління, режими роботи та індикації
Режими роботи
1. Кнопка (пуск/стоп)
3. Кнопка (вибір режиму)
4. Кнопка (швидкість вентилятора)
Зміна швидкості вентилятора.
( / / / )
Натисненням цієї кнопки пристрій
вмикається і вимикається.
За допомогою цієї кнопки можна вибрати
режим (AUTO
HEAT DRY COOL
FAN
).
5. Кнопка (коливання/напрям потоку
повітря)
*1
Використовуйте цю кнопку для встановлення
режиму автоматичного коливання заслінки
або спрямування потоку повітря під певним
кутом.
*1
Не змінюйте положення заслінки
(вертикальна панель для регулювання
напрямку повітря) вручну.
Після припинення роботи пристрою
заслінка автоматично спрямовується вниз.
У режимі очікування HEAT заслінка
спрямована вгору. Заслінка починає
коливатися після скасування режиму
очікування HEAT, хоча в режимі очікування
HEAT на пульті дистанційного керування
відображається індикація AUTO.
6. Кнопка (Порожня кімната)
(
Режим «Порожня кімната»)
2.
Кнопки (налаштування температури)
температури Зміна налаштування температури.
Зміна налаштування температури.
4
5
6
3
2
1
14 12
5
7
3
8
6
910
4
1113
1
15
2
UK