Philips HB933 Home Gym User Manual


 
Küsimus Vastus
Miks seade ei tööta? Võimalik, et pistik ei ole korralikult sisestatud pistikupessa. Sisestage pistik korralikult pistikupessa.
Võib-olla on voolukatkestus. Kontrollige mõne teise seadmega, kas elektrivõrgus on vool.
Võimalik, et päevituslambid on veel liiga tulised. Laske neil 3 minutit jahtuda.
Võimalik, et ülekuumenemiskaitse lülitas seadme ülekuumenemise tõttu automaatselt välja.
Kõrvaldage ülekuumenemise põhjus (nt üht või mitut ventilatsiooniava blokeeriv käterätik). Laske
seadmel mõnda aega jahtuda ning lülitage see siis uuesti sisse.
Veenduge, et lambid on õiges asendis. Vt pt „Ettevalmistus kasutamiseks”.
Miks juhtpaneeli ülaosa kasutamise ajal
kuumeneb?
Lambid soojendavad juhtpaneeli ülaosa. See on normaalne.
Miks võrgu sulavkaitse, kuhu seade on
lülitatud, seadme sisselülitamisel või
kasutamisel läbi põleb?
Päevitusseadmega ühendatud elektrivõrk peab omama standardset 16 A sulavkaitset või
aeglasetoimelist automaatkaitset. Võimalik, et olete samasse elektrivõrku liiga palju seadmeid
lülitanud.
Miks ei ole päevitamise tulemus nii hea, kui
ma ootasin?
Võib-olla kasutate liiga pikka pikendusjuhet ja/või selle voolutugevuse nimiväärtus pole õige.
Konsulteerige edasimüüjaga. Üldiselt soovitame pikendusjuhet mitte kasutada.
Te võisite järgida oma nahatüübile mittesobivat päevitusgraakut. Kontrollige lõigus
„Päevitusseansid: sagedus ja kestus” toodud tabelit.
Lampide ja lamamispinna vaheline kaugus võib olla ettenähtust suurem. Vt pt „Ettevalmistus
kasutamiseks”.
Kui lampe on pikka aega kasutatud, väheneb solaariumi efektiivsus. See muutub märgatavaks alles
mitme aasta pärast. Probleemi lahendamiseks valige veidi pikem päevitusaeg või laske lambid välja
vahetada. Ainult HB947/HB945: 750 töötunni järel ilmub ekraanile L-täht, mis tähendab, et nüüd
on soovitatav lasta lambid välja vahetada.
Päevituse tulemus sõltub teie nahatüübist ja päevitusgraakust. Esmane efekt on nähtav pärast
mitut päevitusseanssi.
Miks ei erita seade piisavalt aroomi?
Lugege pt „Seadme kasutamine” lõigu „Looduslikud lõhnad” viimast osa.
Mida peaksin tegema, kui
ekraanile ilmub „Err” (ainult mudelil
HB947/HB945) ja/või seade piiksuma
hakkab?
Lõpetage seadme kasutamine ja võtke pistik seinakontaktist välja. Oodake kaks sekundit ja pange
siis pistik tagasi seinakontakti. Probleemi kordumisel pöörduge edasimüüja või Philipsi
hoolduskeskuse poole.
32